KUŘÁTKA

4 - 5 leté děti

 

Jaroslava Ševčíková - třídní učitelka, ředitelka

Bc. Monika Faitová, DiS. - třídní učitelka

Veronika Paboučková - překryv za ředitelku