Kdo se stará o děti

   VLAŠTOVKY

     

     Hana Švůgerová - třídní učitelka, zástupkyně ředitelky

     Eva Podlenová - třídní učitelka

   

    

 


   KUŘÁTKA

 

     Jaroslava Ševčíková - třídní učitelka, ředitelka

     Bc. Monika Faitová, DiS. - třídní učitelka

     Veronika Paboučková - překryv za ředitelku           

                                                   Marie Gombová - asistentka pedagoga

                                                 

 


   ŽABIČKY

 

     Bc. Miloslava Karešová - třídní učitelka

     Kateřina Vondrášková - třídní učitelka

     Bc. Marta Lacinová - asistentka pedagoga

 

 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

     O pořádek a čistotu se stará: Šárka Flachsová a Ilona Sedláková

     Dobré a zdravé jídlo vaří: Gita Hudečková a Jana Trefná

     Jídelnu a finance spravuje: Veronika Paboučková