Akce

> Co nás čeká?:                       

Prosíme Vás, abyste denně sledovali zejména hlavní nástěnku ve vestibulu, ale také nástěnky v šatnách jednotlivých tříd, kde se průběžně objevují aktuální informace k dění v MŠ, (ne všechny informace je možné aktuálně zaznamenat na naše stránky.)

Z projektu ŠABLONY, do kterého jsme zapojeni, jsme dětem pořídili 3 PANEL ( interaktivní tabule), který umožňuje pracovat s dětmi pomocí moderních technologií a obsahuje velké množství interaktivních her a obrázkových doplňovaček ke vzdělávání dětí. Učitelky naší MŠ absolvovaly předčtenářskou gramotnost a jsou zapojeny do předmatematické gramotnosti a budou následovat další školení. Díky této činnosti jsme mohli 3PANEL vašim dětem pořídit.
Dne 16.1. proběhl v naší MŠ pro děti z kuřátek a žabek ekoprogram,, Kde je největší zima.“ tato akce děti velmi zaujala.

25.3.Velikonoce v ČECHOVĚ STODOLE-celá MŠ
27.3.EKOPROGRAM t. Kuřátka- O Otakárkovi
t. Vlaštovky- Rákosníček
15.4.Půjdeme s dětmi do divadla Pb-Malá scéna, představení KOCOUR V BOTÁCH
15.5. Celodenní výlet do Selibova- POHÁDKOVÁ KOVÁRNA, celá MŠ.
27.-31.5.škola v přírodě
21.5.Ekoprogram-Mraveniště- pro třídu Žabičky
4.6.pohádka O PEJSKOVI A KOČIČCE-na zahradě MŠ
6.6.Hornické pohádky 15.5.