Akce

> Co nás čeká?:                       

Prosíme Vás, abyste denně sledovali zejména hlavní nástěnku ve vestibulu, ale také nástěnky v šatnách jednotlivých tříd, kde se průběžně objevují aktuální informace k dění v MŠ, (ne všechny informace je možné aktuálně zaznamenat na naše stránky.)

Z projektu ŠABLONY, do kterého jsme zapojeni, jsme dětem pořídili 3 PANEL ( interaktivní tabule), který umožňuje pracovat s dětmi pomocí moderních technologií a obsahuje velké množství interaktivních her a obrázkových doplňovaček ke vzdělávání dětí. Učitelky naší MŠ absolvovaly předčtenářskou gramotnost a jsou zapojeny do předmatematické gramotnosti a budou následovat další školení. Díky této činnosti jsme mohli 3PANEL vašim dětem pořídit.

SRPDŠ 13.9.20018 Schůzka pro rodiče dětí naší mateřské školy, informace o provozu školy, platbách a akcích.

11.9. začíná kurz plavání pouze pro předškolní děti. Budete se moci zapsat v šatně Vaší třídy.

17.9. Divadlo Příbram 8,30h.  Princezna Koloběžka. Pouze pro třídu Kuřátek a Žabiček.