Akce

> Co nás čeká?:                       

Prosíme Vás, abyste denně sledovali zejména hlavní nástěnku ve vestibulu, ale také nástěnky v šatnách jednotlivých tříd, kde se průběžně objevují aktuální informace k dění v MŠ, (ne všechny informace je možné aktuálně zaznamenat na naše stránky.)

Z projektu ŠABLONY, do kterého jsme zapojeni, jsme dětem pořídili 3 PANEL ( interaktivní tabule), který umožňuje pracovat s dětmi pomocí moderních technologií a obsahuje velké množství interaktivních her a obrázkových doplňovaček ke vzdělávání dětí. Učitelky naší MŠ absolvovaly předčtenářskou gramotnost a jsou zapojeny do předmatematické gramotnosti a budou následovat další školení. Díky této činnosti jsme mohli 3PANEL vašim dětem pořídit.
Dne 16.1. proběhl v naší MŠ pro děti z kuřátek a žabek ekoprogram,, Kde je největší zima.“ tato akce děti velmi zaujala.

Dne 22.1. nás ve školce navštíví divadlo s představením DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ.

Dne 4.2 pojedeme s dětmi do ČECHOVY STODOLY na téma MASOPUST -celá MŠ

Dne 5.2 k nám do MŠ zavítá MOBILNÍ PLANETÁRIUM a promítne nám ,,Se zvířátky o vesmíru“ -celá MŠ

Dne 7.2. v 15,30h. zveme rodiče s předškolními dětmi do naší MŠ na odpoledne s Mgr. Strakovou a Mgr. Veselou z Pedagogicko-psychologické poradny Příbram – (co potřebujete k zápisu na základní školu)

Dne 18.2. s dětmi ve školce shlédneme divadelní představení O KRÁSNÉ JANIČČE- celá MŠ
25.3.Velikonoce v ČECHOVĚ STODOLE-celá MŠ
27.3.EKOPROGRAM 1.třída- O Otakárkovi
2.třída- Rákosníček
3.třída- Mraveniště