Zápis

 Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII

 

Podmínky zápisu: 

 • dítě by mělo zpravidla dovršit 3 let věku
 • musí být zdravotně způsobilé a mělo by být zčásti samostatné
 • na evidenčním listu, (který rodiče obdrží na Dni otevř.dveří) musí být potvrzena zdravotní způsobilost od lékaře.
 • rodný list dítěte
 • OP rodiče

ZDE K VYTISKNUTÍ

prihlaska ke stravovani_vyjadreni lekare
zadost o prijeti ditete k predskolnimu vzdelani

Základní kritéria

 • dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§34 odst.4 zákona 561/2004 Sb.,-školský zákon)
 • podání žádostí o přijetí dítěte a potvrzení o očkování dítěte ve stanoveném termínu

Doplňující kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 • sourozenci dětí, které se již vzdělávají v mateřské škole, a které zpravidla dosáhly věku 3let.
 • věk dítěte – zpravidla od 3 do 6let.
  Děti, které se hlásí k celodenní docházce, jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole, zapsaného do rejstříku škol a školských zařízení. ( §34 odst.1 školský zákon)
 • místo trvalého bydliště na území města Příbrami a a jejích částí

Co má umět dítě při nástupu do školky

 • dodržovat osobní čistotu ( být bez plen, umět si říct, že potřebuje na WC)
 • pít z hrnečku
 • jíst samostatně lžící
 • vysmrkat se do kapesníku
 • s dopomocí se obléknout