Poplatky

 

Provozní poplatek za MŠ:

  • 320kč /měsíčně – pro děti na celý den
  • 160kč /měsíčně – pro děti při nemoci, která je prokázána lékařem – (doba nemoci nejméně měsíc)
Dítě v posledním ročníku mateřské školy je osvobozeno od poplatků za vzdělávání 12 měsíců. Pobyt dítěte v mateřské škole při odložení povinné školní docházky je zpoplatněn.  

Cena obědů:

1) 3-6ti leté dítě:
  • celý den 33Kč
  • po obědě 26Kč
2) Předškolní děti s odloženou školní docházkou:
  • celý den 36Kč,
  • po obědě 28Kč